مزرعه کارآفرینی

چال کود

 چالکود، طرحی نو در تغذیه درختان میوه  روش #چالکود نوع خاصی از جایگزینی موضعی #کود ها می باشد. در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی حفر شده ، سپس با مخلوط #کودهای_آلی و #شیمیایی پر می شود.@mazraekarafarini✅ محاسن این روش عبارتند از : 1⃣ قدرت تثبیت کنندگی #ماده_آلی، که چاله توسط آن پر می…

مجموعه اقدامات مورد نیاز باغات در زمستان برای افزایش بهره وری و کاهش خسارت

مجموعه اقدامات مورد نیاز باغات در زمستان

مجموعه اقدامات مورد نیاز باغات در زمستان را میتوان به شرح زیر بیان نمود: 1⃣ از مجموعه اقدامات مورد نیاز باغات در زمستان ، در مناطقی که احتمال ماندن #برف روی زمین به مدت طولانی وجود دارد و یا برای شیب های جنوبی لازم است پوست #تنه با #دوغاب آهک 5تا 10 درصد و یا  مخلوط…