خدمات ما

ما چه کار میکنیم
مکان شما:

خدمات ما

  • تولید و فروش نهال انواع درختان مثمر و غیرمثمر
  • تولید و فروش نشاء انواع گیاهان زینتی، داروئی و زراعی
  • پرورش و تکثیر مرغ بومی
  • ارائه خدمات مشاوره تخصصی و پشتیبانی در طرح های کشاورزی
  • طراحی و اجرای طرح های کشاورزی