در ازای هر 100 هزارتومان خرید از طریق سایت، 50 امتیاز دریافت ‌کنید و با جمع امتیازات، کوپن تخفیف بگیرید.

نرخ تبدیل :100,000 تومان = 50 امتیاز