شما در ازای ثبت سفارشات از طریق سایت، امتیاز دریافت می‌کنید.امتیازها همانند کیف پول شما در سایت هستند و با آنها می‌توانید از سایت خرید کنید.

نرخ تبدیل :100,000 تومان = 50 امتیاز